De belangstelling voor de jaarlijkse 4 mei herdenking is de afgelopen jaren zo toegenomen dat het Hilversumse raadhuis te klein is geworden. Vandaar dat dit jaar werd uitgeweken naar Theater Gooiland. Na het programma in Gooiland liepen honderden mensen in een stille tocht gezamenlijk naar het Rosarium. Daar werden om 20.00 uur de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en andere oorlogen waaraan Nederland deelnam, herdacht.
De 4 mei herdenking in Gooiland bestaat ieder jaar uit een mix van lezingen, gedichten en muziek. Vaste onderdelen zijn de Bill Minco-lezing (genoemd naar de bekende Hilversumse verzetsstrijder) en de toespraak van burgemeester Pieter Broertjes. Afgelopen jaar verzorgde schrijver Arnon Grunberg de Bill Minco-lezing. Hij vertelde over de oorlogsherinneringen van zijn moeder Hannelore Grünberg-Klein die via kamp Westerbork in Auschwitz terechtkwam en vanuit daar naar Mauthausen werd getransporteerd waar zij uiteindelijk is bevrijd.

Het thema van de dodenherdenking was 'Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst'. "Vrijheid is nog altijd niet vanzelfsprekend", stelt Broertjes. "Zeventig jaar bevrijding stelt ons voor de zware opdracht de democratische waarden te blijven verdedigen waarvoor miljoenen mensen in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven."

Een van de mensen die zijn leven gaf voor de vrijheid is oud-wethouder en raadslid David Lopes Dias, geboren op 18 september 1884 in Amsterdam. Lopes Dias was van 1919 tot 1940 raadslid voor de SDAP. Van 1922 tot 1923 was hij voor het eerst wethouder. Vier jaar later, in 1927 werd hij opnieuw tot wethouder benoemd. Hij bleef wethouder tot hij op 1 oktober 1940 ontslag nam. Een protestactie tegen het aantreden van NSB'er Von Bonningshausen tot burgemeester van Hilversum.
De belangstelling voor de jaarlijkse 4 mei herdenking is de afgelopen jaren zo toegenomen dat het Hilversumse raadhuis te klein is geworden. Vandaar dat dit jaar werd uitgeweken naar Theater Gooiland. Na het programma in Gooiland liepen honderden mensen in een stille tocht gezamenlijk naar het Rosarium. Daar werden om 20.00 uur de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en andere oorlogen waaraan Nederland deelnam, herdacht.
Zijn actie bleef niet zonder gevolgen. Op 23 december 1940 werd hij van huis opgehaald door Nederlandse rechercheurs, zogenaamd voor onderzoek. De volgende vijftien maanden zat hij gevangen in Amsterdam. Officieel luidde de reden van zijn gevangenschap 'schutzhaft', bescherming tegen NSB-ers. In maart 1942 werd hij overgebracht naar kamp Amersfoort vanwaar hij drie maanden later op transport werd gezet naar concentratiekamp Mauthausen. Enkele weken later ontving zijn familie bericht dat hij was omgekomen. Volgens een officiële mededeling zou hij zelfmoord hebben gepleegd door in een elektrische omheining te lopen. Lopes Dias werd 57 jaar.

"David Lopes Dias heeft moeten boeten voor een zogenaamde 'dubbele misdaad'", stelt Broertjes. "Hij was een kritische socialist en hij was Jood." Zijn naam is eeuwig aan Hilversum verbonden door de Gedenksteen in het Raadhuis en doordat in 1955 de Lopes Diaslaan in Hilversum-Noord en de daar gevestigde zorginstelling naar hem zijn vernoemd.

Veel bewoners zijn trots op de man naar wie 'hun straat' is vernoemd.