multifunctioneel

Jarenlang was het Bonnikeplantsoen een doorn in het oog van buurtbewoners in Hilversum Noord. Het pleintje was verwaarloosd en werd steeds meer een hangplek voor jongeren. Hoewel het speeltuintje geschikt was voor kleine kinderen, werd er amper gespeeld. De gemeente betrok de buurt bij een ontwerp voor een nieuw speelplein en ging aan de slag. In maart werd het plein naast het Cruyff Court en treinstation Media Park geopend. De buurt is blij met de prachtige speelplek voor kinderen en het calisthenics park voor sportievelingen.

Het Bonnikeplantsoen is multifunctioneel. Zo worden regelmatig voetbalwedstrijden door zowel Versa Welzijn als Buurtsportcoaches georganiseerd op het Cruyff Court. Het calisthenics park trekt sportievelingen die gebruik maken van de rekken om hun lichaam te trainen en ouders ontmoeten elkaar bij de speeltuin terwijl hun kinderen spelen.
bewegen

Met deze opknapbeurt snijdt het mes aan twee kanten; kinderen kunnen fijn en veilig spelen terwijl ze lekker bewegen. Juist dat is zo belangrijk. Want hoewel iedereen weet dat bewegen goed voor je is, zijn er altijd mensen die dit onvoldoende doen. Mensen hebben hiervoor uiteenlopende redenen. Het kan ontbreken aan financiŽle middelen, het kan zijn dat er geen passend bewegingsprogramma is, of dat de stap naar een sportvereniging te groot is.

Buurtsportcoaches

Voor Hilversummers van 0 tot 20 jaar en de 60-plussers zijn er sinds vorig jaar Buurt- sportcoaches aan de slag gegaan. Het doel van deze sportieve krachten is inwoners die niet of onvoldoende bewegen, te begeleiden naar het voldoende sporten. "De buurtsportcoaches informeren, enthousiasmeren en organiseren wekelijks diverse sport-, spel en beweegactiviteiten in de buurt", legt Katelijn Hertogs uit. Namens Sportservice Noord Holland coŲrdineert zij de tien buurtsportcoaches die in Hilversum actief zijn; zes die senioren begeleiden en vier die zich richten op kinderen en jongeren.
Cruyff Court Oost

Met de komst van het Davy Klaassen Cruyff Court in Hilversum Oost heeft buurtsportcoach Chris van Doorne het druk. Hij organiseert voor kinderen en jongeren diverse sportactiviteiten, die goed in de smaak vallen. Hij is in november begonnen met 6 tegen 6 voetbaltoernooien en kinderen vinden het een feest om daar aan mee te doen. "Er was zelfs een jongetje dat aan Chris had gevraagd of hij lid mocht worden bij Chris, lacht Hertogs". Chris heeft hem uitgelegd dat hij eens kijkje kan nemen bijvoorbeeld bij de voetbalclub Wasmeer. Daar is hij wekelijks op woensdagmiddag te vinden en waar onlangs ook een Cruyff Court is geopend. Hij kan dan daar lid worden van de vereniging, want doorverwijzen naar sportverengingen is een van de taken van buurtsportcoaches.

Slappe buikspieren

Zo liep buurtsportcoach Anoeshka in wijkcentrum Lopes Dias een 91-jarige man tegen het lijf. Ze raakten aan de praat en de man vertelde dat hij concertzanger was. Doordat hij zijn vrouw verpleegde had hij het zingen in de wacht gezet en waren zijn buikspieren, die hij nodig heeft om te zingen, verslapt. Anoeshka heeft de concertzanger begeleid naar de fysiotherapeut in Lopes Dias en de man liep mee met de buurtwandelingen. Zo kwam hij weer in beweging met onder meer sterke buikspieren als resultaat. Als dank voor haar moeite, zong de man voor Anoeshka een serenade tijdens een van de buurtwandelingen.
Wijkgericht denken

Om mensen in beweging te krijgen, is wijkgericht denken en werken belangrijk.
"Zo kunnen wij onze weg in de wijk beter vinden. Samenwerking met scholen, met Versa Welzijn en wijkcentra is dan heel belangrijk."Hilversummers die de drempel nog steeds hoog vinden om te bewegen, kunnen contact zoeken met een buurtsportcoach. Dat kan telefonisch, maar ook onder genot van een kop koffie. "Het is niet alleen het bewegen, maar ook de gezelligheid die goed doet. Vaak ontstaan er hechte groepen", vertelt Hertogs.