Voor iedereen met een PGB was 1 januari 2015 een spannende dag; die dag werd de zorg gedecentraliseerd. Gemeenten zijn sinds begin dit jaar naast hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoer en wonen ook verantwoordelijk voor de individuele begeleiding, dagactiviteiten, kortdurend verblijf en de jeugdzorg. Het eerste jaar zit er bijna op en de decentralisatie is zonder al te grote problemen verlopen.
Hilversummers konden, na een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), voorheen kiezen of zij de Zorg in Natura wilden of in een Persoons Gebonden Budget (PGB). Als er werd gekozen voor een PGB bepaalden zij zelf welk deel ze van hun budget besteedden aan de specifieke zorg. Sinds 1 januari 2015 is het nog steeds mogelijk om te kiezen tussen een PGB en Zorg in Natura. De gemeente kijkt nu wel meer naar de inzet van eigen kracht en het vinden van een oplossing binnen het sociaal netwerk. Dit komt bij het huisbezoek aan de orde. Jiske Steenbeeke, werkzaam bij het Sociaal Plein legt uit: "De gemeente heeft contracten gesloten met circa 60 zorgaanbieders waardoor veel PGB's over zijn gegaan in Zorg in Natura. Zo kunnen wij zien welke zorg nodig is en welke zorg kan worden geboden." Steenbeeke is een van de medewerkers van het project herindicatie van de jeugd van 0 tot 18 jaar. Afgelopen jaar bezocht zij Hilversumse gezinnen om een uitgebreid kennismakingsgesprek te voeren en in kaart te brengen welke begeleiding nodig is. Door de thuissituatie te zien, krijgt Steenbeeke een goed en compleet beeld van het gezin.
*Uit privacy overwegingen zijn voor Julia en Max de Vries fictieve namen gebruikt.
Zorg in Natura
Voordeel van de herindicatie vindt Steenbeeke, dat er goed wordt gekeken welke zorg echt nodig is en dat er snel hulp wordt geboden. "Wij hebben met de zorgaanbieders afgesproken dat zij binnen een paar dagen contact opnemen met onze cliŽnten. En dat gaat goed." Naast korte en snelle lijnen, is een ander voordeel van Zorg in Natura dat het declareren een stuk makkelijker gaat. "Voorheen moesten ouders dat zelf doen en dat was best een klus. Dat is nu verleden tijd", aldus Steenbeeke.

Goede ervaring
Julia de Vries kan dat beamen. Voor haar 14-jarige zoon Max heeft zij zorg nodig. "Max heeft een stoornis in het autisme spectrum. Dit jaar is hij van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs gegaan, wat natuurlijk spannend is", vertelt De Vries. De Zorg in Natura vindt zij een zege. Vooral het declareren. "Bij het PGB stuurde ik facturen van de zorgaanbieders naar de SVB en dan maar hopen dat ze snel en op tijd zouden betalen. Als dat niet zo was, stuurden de zorgaanbieders herinneringen en ik vond dat niet prettig. Nu gaat alles rechtstreeks en hoef ik niets meer te regelen. Ik vind het prima geregeld zo."
Sporten
Het huisbezoek voor de herindicatie heeft zij als prettig ervaren. Volgens de Hilversumse werd goed naar haar geluisterd en werd overlegd wat nodig is voor Max. Zo gaat hij naar Zorg in Beweging dat sportactiviteiten aanbiedt aan kinderen met een stoornis of beperking. Wekelijks judoot hij en een keer in de twee weken doet hij mee aan brede sportactiviteiten bij Zorg in Beweging. Sporten is belangrijk voor Max, volgens De Vries, omdat het een jongen is die veel energie heeft. Naast de sportieve hulp, krijgt Max op school ambulante begeleiding en daar buiten heeft hij een individuele begeleider. De overgang van speciaal onderwijs naar regulier gaat door de hulp van de begeleider wat makkelijker. Van het PGB kocht De Vries logeerweekenden en die zitten er nu helaas niet meer in. Want momenteel wordt gekeken naar wat echt nodig is, wat inhoudt dat alleen gezinnen die overbelast zijn (of duidelijk dreigen te raken) aanspraak maken op een indicatie voor kortdurend verblijf.

"Jammer, maar ik snap het wel", zegt De Vries, "Max vond het altijd erg leuk. Hij was daar met leeftijdgenoten, pubers onder elkaar, die elkaar niets uit hoefden te leggen."
Het Sociaal Plein is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 8.30 Ė 17.00 uur. Bezoekadres is Wilhelminastraat 1-19 in Hilversum (naast het station). Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur en op afspraak.