Het betreft hier de mensen die hals over kop zijn gevlucht uit Syri of andere gevaarlijke delen van de wereld en op enig moment in Nederland zijn aangekomen. Deze mensen kun je niet keer op keer verplaatsen van het ene naar het andere tijdelijke opvangadres. Vandaar dat de tien burgemeesters uit de Gooi- en Vechtstreek besloten om gezamenlijk opvang aan te bieden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat over de opvang gaat. Uit allerlei aangedragen locaties kwam voor het COA het voormalig asielzoekerscentrum Crailo als beste mogelijkheid uit de bus. Crailo is groot genoeg en goed gelegen. De locatie is geschikt voor goede opvang en verkleint de kans op problemen die zouden kunnen ontstaan met inwoners in de directe omgeving. De eerste honderd vluchtelingen arriveerden er medio oktober. Uiteindelijk zal Crailo 800 tot 1.200 mensen een tijdelijke thuisbasis bieden.
TROTS OP SAMENWERKING

Burgemeester Pieter Broertjes is trots op de manier waarop de gemeenten hebben samengewerkt. "Er zijn genoeg voorbeelden van regio's waar mensen steeds maar 72 uur op n locatie konden blijven. Wij waren de eerste regio in Nederland waar iedereen het eens was dat er snel een locatie moest komen voor langdurige opvang. Vervolgens heeft de regio haar verantwoordelijkheid genomen en, in samenwerking met provincie en het COA, de plannen ook snel tot uitvoering gebracht."

Omdat Crailo al langere tijd niet meer werd gebruikt en enkele gebouwen al waren afgebroken, hadden de gemeenten aanvankelijk aan het COA voorgesteld om de vluchtelingen op te vangen in kleinschalige centra in of bij woonwijken. "Uiteindelijk bleek dat Crailo grote voordelen heeft als het gaat om de locatie, de hulpverlening en de voorzieningen. En de gebouwen kun je weer herbouwen zodat alle voorzieningen weer optimaal zijn." Belangrijk voor de tijdelijke bewoners van Crailo is dat zij contact kunnen hebben met familie en vrienden die in Syri of elders in Europa verblijven. "Ook dat is geregeld. Er zijn enorm veel bedrijven en particulieren die helpen bij de opvang. Zo is wifi geregeld, net als kleding en kinderfietsen. Inmiddels gaan de eerste kinderen ook gewoon naar school, dat kon alleen door de hulp van betrokken scholengemeenschappen."
Liever Iets Minder Vluchtelingen In Hilversum

Niet iedereen is even enthousiast over de komst van de vluchtelingen. De Facebook-groep 'Liever iets minder vluchtelingen in Hilversum' , telt ruim 7.000 leden. "Ik ben niet altijd blij met de toon van de discussie, maar ik begrijp hun drijfveren wel", stelt Broertjes. "Wij weten niet altijd wie die mensen zijn en of ze vluchten om economische redenen of vanwege het geweld in Syri. Hoe kan Nederland financieel en praktisch gezien zoveel mensen een, al dan niet tijdelijk, thuis geven. En dan is onze regio met 250.000 bewoners ook nog eens heel dichtbevolkt."

"Toch zullen wij als land en als gemeente onze bijdrage moeten leveren", vindt Broertjes. Wel zijn er grenzen aan de mogelijkheden om die opvang hier te realiseren, zelfs in Europees verband. "Als de situatie in onveilige landen niet verandert, zullen mensen blijven vluchten naar landen waar het wel veilig is. De enige oplossing om daar een eind aan te maken is te zorgen dat landen als Syri weer veilig worden."
na zes weken...

Asef (47) en Raya (38) zijn zes weken onderweg geweest vanuit Syri voordat ze in Nederland aankwamen. De eerste etappe, naar Libanon, legden ze af per bus. Daar stapten ze in een vliegtuig naar Turkije waar zij, met nog vierenveertig andere vluchtelingen, in een gammel rubberbootje aan de overtocht naar Griekenland begonnen. Na vele omzwervingen arriveerden ze uiteindelijk in Nederland.

"In Syri doceerde ik Engels", vertelt Asef. "Mijn vrouw was lerares economie aan de universiteit. Wij hadden het goed met elkaar en dachten na over gezinsuitbreiding. Het is onbevattelijk dat ons leven, wie wij waren, wie wij dachten te zijn, in n klap is weggevaagd." In Crailo houden zij zich bezig met het beheer van de voorraad in de opvang. "Het is een verantwoordelijkheid, hoe klein ook, die invulling geeft aan onze dagen." Raya en Asef zijn ontzettend dankbaar dat zij hier weer een menswaardig bestaan op kunnen bouwen. "Wij hebben maar n doel voor ogen", stelt Raya. "Zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving."