Nils Bakker, directeur van de Goudenregenschool kan meepraten over onveilige situaties voor de school. Zijn school aan de Kolhornseweg werd als onveilig ervaren. "Vooral bij het brengen en halen van kinderen, was er chaos rondom onze school", vertelt Bakker. De Kolhornseweg nodigt uit om de voet flink op het gaspedaal te zetten, maar wat veel automobilisten niet weten, is dat het een 30-km zone betreft. "Het grootste probleem", zo doet Bakker uit de doeken, "zijn toch echt de ouders. Zij parkeren hun auto's op de stoep zodat kinderen die lopend of op hun step naar school komen er niet langs kunnen, uit moeten wijken op de straat, wat weer gevaarlijk is."

Natuurlijk spreekt Bakker ouders aan op hun gedrag. Dat de auto daar maar voor een 'paar minuten' staat pikt hij niet. "Want na zijn auto, parkeert de volgende zijn auto daar. En die auto staat daar ook maar een paar minuten." Sommige ouders luisteren naar Bakker, maar er is een aantal die zich er niets van aantrekt.
MAATREGELEN

Een ouder die zich er wl veel van aantrekt, is Jurgen Leurdijk. Twee kinderen heeft hij op de Goudenregenschool, die lopend naar school gaan. Ook hij stoorde zich aan de onveiligheid rondom de school. Hij besloot, samen met Bakker, de contactpersoon naar de gemeente te zijn. "Via een lange weg heb ik contacten opgebouwd en vastgehouden aan de wensen die we hadden", vertelt Leurdijk. Zijn lange adem werd beloond: na de zomervakantie was de omgeving rond de school een stuk veiliger.

"Na jarenlange aanhoudendheid is het er dan toch van gekomen. Meest in het oog springend is het verkeersplateau op de Hilvertsweg, ter hoogte van de Goudenregenlaan. Dat remt de snelheid van het verkeer bij de oversteekplaats. Verder veel witgekalkte letters SCHOOL op de weg. En voor de Kolhornseweg zijn remmende maatregelen genomen."
CONVENANT

Maandag 31 augustus tekende De Goudenregenschool het convenant Hilversum Veilig Naar School in bijzijn van wethouder van verkeer Floris Voorink. Met dit convenant wil de school laten zien dat zij kinderen veilig naar school wil laten gaan. "Maar nogmaals: de medewerking van ouders is dan van groot belang. Laat die auto staan en breng kinderen met de fiets of lopend. Zo leren kinderen zich ook beter in het verkeer bewegen", vindt Bakker. Hij blijft ouders op hun gedrag aanspreken, elke ouder die zijn raad 'kom lopend of met de fiets' ter harte neemt, is er weer een, zo vindt hij. Tijdens de reguliere lessen wordt er regelmatig aandacht gegeven aan verkeersles en de school maakt gebruik van Streetwise, een praktisch, maar ook leuk en leerzaam programma.

Gelukkig is er nog nooit een aanrijding met een van zijn schoolkinderen geweest, maar vaak hoort de directeur kinderen vertellen dat een klasgenootje 'bijna' onder een auto had gelegen.
acties
Naast het ophangen van 'Wij gaan weer naar school'-spandoeken, heeft de gemeente verschillende acties om het veilig naar school gaan onder de aandacht te brengen. Zo was de kick-off van de campagne Veilig naar School een fietsbelconcert. Kinderen van de basisschool maakten muziek met hun fietsbel in het Dudokpark.

poster
Een andere actie was het ontwerpen van een poster. De kinderen van de Elckerlycschool maakte het winnende ontwerp; een poster met daarop de boodschap: 'je moet je licht aan', zeker nu het weer vroeger donker is. Hun ontwerp is gedrukt op sandwichborden die eind oktober langs verschillende wegen in Hilversum waren geplaatst.