Hilversum – dorp en stad

Is Hilversum een dorp of een stad? Als je het de échte Hilversummers vraagt, is het antwoord: dorp. Toch heeft Hilversum de uitstraling van een stad: je vindt er alles wat een Nederlandse stad definieert: bijzondere architectuur, hoger onderwijs, en winkels waar mensen uit de hele regio op afkomen.

In een stad is ook altijd wel wat aan de hand, de ontwikkelingen staan nooit stil – never a dull moment, om het zo maar te zeggen: Een café blijkt omgeturnd tot een winkel, een winkelcentrum wordt ingrijpend vernieuwd, je rijdt een straat in die opeens opgebroken blijkt te zijn – het hoort allemaal bij een levendige stad.

Een stad is ook ruimhartig – ze staat open voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën. In Hilversum kun je een winkel winnen en zo je droom verwezenlijken, jonge startups krijgen kansen in de Spoorzone, een groep mensen slaat de handen ineen en krijgt alle hulp en steun van de gemeente bij het oprichten van een alternatieve energiecoöperatie zoals HilverZon.
Bij dat al worden de Hilversummers zelf niet vergeten: een lang verwaarloosd plantsoen wordt opgeknapt, buurtsportcoaches helpen jong en oud in beweging te komen en in Anna’s Hoeve worden betaalbare huizen gebouwd zodat jonge Hilversummers niet naar elders hoeven te verhuizen. En er zijn concrete plannen gemaakt voor een levendig centrum: het Langgewenst wordt een gezellig Marktplein, en het Stationsplein een stijlvolle entree naar de Mediastad.

Natuurlijk is deze opsomming niet compleet. Er gebeurt nog veel meer in Hilversum: we vieren het Dudokjaar, we werken samen met inwoners aan veilige buurten (o.a. door buurtwhatsapp), en het college van burgemeester en wethouders zet zich persoonlijk in om langdurig werklozen aan een baan te helpen. Er is een Stadsfonds opgericht – en dat we de Mediastad zijn, daar werden we meteen in januari nog eens met onze neus op gedrukt toen Tarik Z. het 8-uur journaal gijzelde.  

Ruimhartig en open, dat betekent ook heel concreet dat we, samen met de andere gemeenten in de regio, vluchtelingenopvang hebben geregeld in Crailo. En, hoe de Hilversummers hier ook op reageerden - onbevangen, kritisch, sceptisch, angstig of vijandig – er bleef steeds een open dialoog mogelijk. Want: zo gaat dat in een echte stad.

Dit burgerjaarverslag geeft een indruk van hoe het onze Mediastad dit jaar vergaan is. Ik wens u veel plezier bij het lezen ervan.

Pieter Broertjes, burgemeester Hilversum